Què és H2?

L’H2 és l’element més abundant de l’univers i l’element principal que manté el sol en marxa.

Com s’obté H2 net?

L’H2 juntament amb l’oxigen són els dos elements que formen l’aigua. A pressió atmosfèrica i temperatura normal, l’hidrogen (H2) és un gas.

El H2 pot obtenir-se de manera neta, sense emissions de gasos d’efecte hivernacle, mitjançant el procés d’electròlisi de l’aigua. Això resulta en els gasos H2 i O2.

Si els electrolitzadors són impulsats per l’electricitat generada per panells fotovoltaics o energia eòlica, el procés és 100% net i sostenible.

H2 com funciona

És l’element principal i més abundant de l’univers.

01 Sol – panells fotovoltaics

La llum solar, que és radiació electromagnètica, cau en una placa fotovoltaica. Allà s’activa una pel·lícula de silici que fa que els seus àtoms alliberin els seus electrons. Aquests electrons segueixen un camí fix a través d’un circuit, generant així un corrent elèctric que pot posar en funcionament dispositius elèctrics.

02 Aire (vent) – molins de vent

Els molins de vent són dinamos molt grans, on el vent empeny contra les hèlixs que fan girar el dinamo a l’interior. Els imants dins del dinamo creen un corrent elèctric que pot posar en funcionament els aparells elèctrics.

03 Aigua

L’aigua és un compost químic format pels elements hidrogen i oxigen. Si el seu enllaç és trencat, l’aigua, que és líquida a temperatura ambient i pressió, es transforma en els gasos hidrogen i oxigen.

04 Electrolitzador

Un aparell que trenca la molècula d’aigua mitjançant un corrent elèctric en els seus elements d’hidrogen i oxigen. En exposar l’aigua a dos elèctrodes de polaritat oposada, el càtode i l’ànode, els ions d’hidrogen estan aïllats i s’obté hidrogen pur.

05 Hidrogen

L’hidrogen en circumstàncies mediambientals normals és un gas molt lleuger. No obstant això, en termes d’equivalència energia/pes té un valor energètic més alt que la gasolina o el metà.

06 Subministrament

L’hidrogen es subministra sota pressió. Depenent de l’aplicació final, el gas es comprimeix a diferents pressions, que poden variar de 80 bars a 900 bars, per al transport o el consum. /h6>

07 Vehicles/Indústria

Aplicat als vehicles i a la indústria, l’hidrogen ofereix la possibilitat d’eliminar les emissions de gasos d’efecte hivernacle i nocius. En processos on l’hidrogen pot reaccionar amb l’oxigen directe, com en piles de combustió o processos industrials controlats, produirà una energia eficient i completament neta.

08 Aigua

Amb l’aigua emesa pels vehicles d’hidrogen, el cercle es tanca i es torna 100% sostenible. L’aigua reemesa pot servir com a matèria primera per a la generació d’hidrogen. .

Ús d’hidrogen

  • Impulsar vehicles elèctrics amb una cel·la de combustió

  • Substituir els gasos de carboni en els processos industrials, reduint o fins i tot eliminant les emissions perjudicials

  • Emmagatzematge d’energia

L’hidrogen és eficient i sostenible.
Aquestes característiques el fan una proposta prometedora per a un futur sense emissions perjudicials.

Avantatges de H2

Avantatges que es poden obtenir mitjançant l’ús d’una pila de combustió en un vehicle elèctric

Distància

Més distància recorreguda entre el reportatge

Temps

Reduint el temps de recàrrega i similar als combustibles convencionals

Més lleuger

Vehicles més lleugers perquè no necessiten bateries de liti més pesades

Ecològic

Sense emissions de gasos contaminants

Tria un món sostenible

L’aigua i l’aire fonamenten la vida i,
a partir d’ara, també la mobilitat

 

MÉS INFO