Per a particulars

Hydrogenizing BCN vol que la societat es beneficiï directament dels serveis que la ¨economia de l’hidrogen¨ pot aportar.

Per això, fomenta el desenvolupament de projectes i iniciatives relacionades directament amb les àrees urbanes.

SUBMINISTRAMENT
D’HIDROGEN VERD
Per al consum en els sectors del transport, la mobilitat i la indústria.
PUNTS DE SUBMINISTRAMENT
Ajuda en la creació de punts de subministrament d’hidrogen mitjançant l’expansió d’aquesta xarxa i proporcionant cobertura d’hidrogen.
FORMACIÓ SOBRE
APLICACIONS
Proporciona informació a empreses, institucions i al públic en general sobre les aplicacions de l’hidrogen.
COOPERACIÓ AMB
PROJECTES H2
Cooperació amb altres iniciatives i projectes d’hidrogen per a aconseguir junts l’objectiu comú d’ampliar l’ús de l’hidrogen com a substitut dels hidrocarburs.

Objectiu

Fomentar el desenvolupament de projectes i iniciatives directament relacionades amb les zones urbanes.

La qualitat de l’aire en les zones urbanes és una qüestió crítica que ens preocupa.

 

Un dels factors que contribueixen a la mala qualitat de l’aire és el trànsit de vehicles que produeixen gasos contaminants.

 

Tipus de vehicles

Hydrogenizing BCN suggereix diferents opcions de vehicles impulsats per hidrogen, que no emeten emissions perjudicials, com:

AUTOBUSOS
De transport urbà i interurbà
VEHICLES DE SERVEI
Vehicles de servei pesats, com ara camions d’escombraries
VEHICLES LLEUGERS
Vehicles lleugers, com ara furgonetes de distribució
TURISME
Vehicles turismes per al servei de taxi

Característiques distintives

HYDROGENIZING BCN

Mobilitat

Transició a mobilitat sostenible

Ecològica

Millora de la qualitat de l’aire directe per als ciutadans en les àrees urbanes i metropolitanes

Valor

Desenvolupa i fomenta tota la cadena de valors des de la generació fins al seu consum final.

Solucions

Proporciona propostes i solucions viables per a ser aplicades: generació, subministrament, distribució i vehicles.

Subministrament

Xarxa de punts de subministrament oberts al públic

Negocis

Model empresarial basat en el subministrament industrial i la mobilitat

Tria un món sostenible

L’aigua i l’aire fonamenten la vida i,
a partir d’ara, també la mobilitat

 

MÉS INFO